Vytlačiť

Pozvánka na XXII. Divadelný Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozývajú na

XXII. Divadelný Trebišov

Malú krajskú scénickú žatvu
ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja


9. - 10. apríla 2019

Divadelná sála Mestského kultúrneho stediska v Trebišove
 
 

Pozvánka na XXI. Divadelný Trebišov