Vytlačiť

Projekty 2013

Projekty s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projekty s finančnou podporou Ministerstv

 • Chlieb náš každodenný
 • Kamerový zabezpečovací systém
 • XVI. Divadelný Trebišov – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
 • XXI. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tématikou
 • XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
 • Andrássyovci a víno – 8.ročník

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

 • Chlebom a vínom
 • Múzejný kinematograf

Projekty spolufinancované Zružením Tokajská vínna cesta v rámci projektu

Projekty s finančnou podporou

 • Tokajské trojkráľové dobrodružstvá
 • Víno a kraslice
 • Noc pod rúškom tajomstva
 • Chlebom a vínom