Vytlačiť

Vyhodnotenie okresného kola súťaže - Čo vieš o hviezdách ? 2019

Okresné kolo súťaže ČVOH 2019 v 1. a 2. kategórii sa konalo v dňoch 18. a 19. marca a v 3. kategórii 22. marca 2019 v Múzeu Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove. Súťaže sa zúčastnili žiaci a študenti z týchto škôl:

  • ZŠ Pribinova 34, Trebišov
  • ZŠ Komenského 8, Trebišov
  • ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
  • ZŠ Obchodná 5, Sečovce
  • ZŠ Leles
  • ZŠ Kráľovský Chlmec
  • Gymnázium v Trebišove
  • Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišov
  • Gymnázium Poštová, Košice, členovia Klubu astronómov Trebišov

Spolu sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 36 súťažiacich.

Súťažiaci si overili svoje vedomosti z astronómie formou písomných odpovedí zo všeobecnej astronómie, testu z kozmonautiky, histórie astronómie a astronomických prístrojov, tajničky, príkladov, obrázkov a slepej mapy hviezdnej oblohy – súhvezdí a hviezd.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení:
1. a 2. kategória
Mgr. Mária Gimová (MaKCJZ TV, útvar astronómie), RNDr. Ľudmila Mošková, Trebišov,
Mgr. Zuzana Bohácsová, ZŠ Leles, učiteľka, Beáta Lešková (MaKCJZ TV, útvar astronómie)
3. kategória
Mgr. Mária Gimová (MaKCJZ TV, útvar astronómie, RNDr. Ľudmila Mošková, Trebišov,
Beáta Lešková (MaKCJZ TV, útvar astronómie)

Súťaž priniesla tieto výsledky:
1. kategória: žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
1. Michaela Bérešová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
2. Jakub Godál, ZŠ Pribinova 34, Trebišov
3. Emma Kičinková, ZŠ Obchodná, Sečovce

2. kategória: žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
1. Miroslav Tirpák, 8 - roč. gymnázium, Trebišov
2. Chiara Dzudziová, ZŠ Komenského, Trebišov
3. Kristián Jevák, ZŠ Obchodná, Sečovce

3. kategória: študenti stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
1. Jakub Popovič, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Klub astronómov, Trebišov
2. Ján Plavnický Gymnázium, Poštová 9, Košice, Klub astronómov, Trebišov
3. Tomáš Toma, Cirkevné gymnázium Trebišov

Súťažiaci, ktorí obsadili prvé až tretie miesto postúpili do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční 15., 16. a 17. apríla 2019 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj na krajskom kole tejto súťaže.

Jednotlivým školám ďakujeme za zapojenie žiakov do tejto súťaže

FOTOGALÉRIA