Vytlačiť

Cesta do rozprávky 2015 - vyhodnotenia a fotogaléria

PROTOKOL O VÝSLEDKU
okresnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti - výberom
CESTA DO ROZPRÁVKY 2015

Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Spoluorganizátor: Mesto Trebišov

Termín: 8. apríla 2015
Miesto: 09.00 hod. MsKS Trebišov

Hodnotiaca a výberová komisia:

  • Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. - Prešov
  • Mgr. Katarína Šandorová - Trebišov
  • PaedDr. Mária Štefanová - Trebišov

Tajomník: Ľubica Tkáčová

Organizátor prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty udelil:

Diplom za účasť:

  • DDS Lupienok – 1.stupeň, ZŠ s MŠ Čerhov
  • DDS Pavúčik pri CVČ Trebišov 2x

Umiestnenie:

  1. miesto: DDS  Alfa pri CVČ Trebišov
  2. miesto: DDS pri ZŠ Komenského v Sečovciach
  3. miesto: DDS Lupienok – 2.stupeň, ZŠ s MŠ Čerhov, DDS Hravosť pri ZUŠ Dargovských hrdinov Sečovce a ZŠ Obchodná 5, Sečovce
Odporúčanie na krajskú prehliadku Detské divadelné Košice 2015:
  • DDS Alfa pri CVČT rebišov s hrou Zbojnícka princezná

V Trebišove 8.4.2015

Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Mgr. Katarína Šandorová
PaedDr. Mária Štefanová