Vytlačiť

XXIII. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou 2015 - výsledky a fotogaleria

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Trebišove sa 8. a 9. októbra 2015 stretli divadelníci, ktorým učaroval svet dediny. Z každej časti Slovenska sa tu stretli realizátori divadla i diváci, režiséri, zvukári a technici, aby z dosák, ktoré znamenajú svet, urobili krásny odkaz trochu prikrášlenej reality. . Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.

Festival slávnostne otvorili  Mgr. Beáta Kreštanová, riaditeľka Múzea a  Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove a PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov. V úvode sa predstavila folklórna skupina Žipovčan z Nižného Žipova pásmom  „Čepeňe ňevesti“.

Hlavným organizátorom festivalu bolo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, jeho spoluorganizátormi Mesto Trebišov, Mestské kultúrne stredisko a ZO ZDOS Trebišov.

Súčasťou festivalu bola aj súťaž divadelných scenárov, ďalej hosťujúce vystúpenie DS Cililing z Prešova a divadelného súboru zo Srbska – Ochotnícke divadlo M. Benku Uču pri KUS Štefánika v Laliti. Sprievodnými akciami bola výstava Enkaustika (S. Košarová) a prezentácia ručne vyrábaných bábok manželov Urbanovcov z Trebišova.

Sme radi, že môžeme pokračovať a vítať na doskách MsKS v Trebišove stále nových účastníkov, ale aj tých , ktorí sa nášmu obecenstvu už predstavili.
Veríme, že každý divák ocenil prácu divadelného ochotníka slovkom uznania a potleskom. No a to je jediná a najväčšia odmena a ocenenie pre všetkých, ktorým učarovalo ochotnícke divadlo.

PROTOKOL 

o udelení cien a výsledkoch  celoštátnej  prehliadky

 

Názov: XXIII. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou 2015

Termín:  8. a 9. októbra 2015

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Spoluorganizátori:    Mesto Trebišov,  MsKS   a  ZO ZDOS   Trebišov

Odborná porota:

Predseda:   PhDr. Peter Karpinský, PhD.  -  Spišská Nová Ves

Členovia:    Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. -  Prešov, Mgr. Nina Kollárová – Stará Ľubovňa

Tajomník:   Ľubica Tkáčová

 

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty  udelili účastnícke diplomy a vecné ceny:

Individuálne ocenenia:

Ženský herecký výkon: Monika Žubritovská za postavu nariekačky Ďadíčky v inscenácii Čas smutný, prežalostný DOS T. Vansovej pri MO MS vo Zvolenskej Slatine

Mužský herecký výkon: Miroslav Jenčo za postavu kráľa v inscenácii Kraľ Zempľina

Diplomy za účasť:

  • DS pri ZUŠ Široké za inscenáciu Pytačky
  • DOS T. Vansovej pri MO MS vo Zvolenskej Slatine za inscenáciu Čas smutný, prežalostný
  • KĽUD Kladzany za inscenáciu Kraľ Zempľina

Ocenené súbory:

  1. miesto: Činoherný klub Devínska Nová Ves za inscenáciu Pokušenie vo Svätofloriánskej  doline
  2. miesto: Divadlo Hubová o. z. Hubová za inscenáciu Dvaja muži v šachu
  3. miesto: DOS Ondavan Stropkov za inscenáciu Kamenný chodníček

 

fotogaléria