Vytlačiť

Umelecké slovo

Aby súčasťou vyjadrovania a reči každého kultivovaného človeka bola krása a čistota slova v tejto oblasti je našim cieľom najmä:

  • viesť všetky cieľové a vekové skupiny k hlbšiemu spoznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty verejnosti
  • starať sa o odborný rast recitátorských talentov
  • prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní sprostredkovať tvorcom najnovšie poznatky a metódy práce s recitátormi, či súbormi
  • podporovať rozvoj aj vlastnej umeleckej tvorby