Vytlačiť

Výchovno vzdelávacia činnosť

Neopomenuteľná je práve oblasť výchovy a vzdelávania.

Zámerom je:

  • rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu so špecializovanými odbornými pracoviskami, občianskymi združeniami a regionálnymi združeniami miest a obcí pri príprave a realizácii aktivít v oblasti prevencie
  • v rámci primárnej prevencie organizovať vzdelávacie podujatia orientované na zdravý životný štýl s uplatnením princípu aktívneho sociálneho učenia a pripojiť sa k programom harm reduction, ktoré sú rozvinuté v zahraničí /zamerané sú na kultiváciu pitia/
  • usmerňovať absolventov výcvikových kurzov s cieľom ich ďalšej činnosti v oblasti primárnej prevencie