Vytlačiť

Výtvarná tvorba

Zručnosť žiakov i neprofesionálnych výtvarníkov je jednou z dominantných podmienok k prezentácii ich tvorby nielen na úrovni regiónu.

Organizovaním výstav a účasťou na súťažiach môžu všetci, ktorí majú záujem práve o túto oblasť prispieť svojimi dielami k podpore výtvarníctva.

Organizovaním okresných súťaží a výstavami neprofesionálnej výtvarnej tvorby začínajúcich autorov umožňujeme zdravú súťaživosť s cieľom vzájomnej konfrontácie. V rámci spolupráce s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci by sme v budúcnosti chceli okresné kolá realizovať striedavo v Trebišove a v Kráľovskom Chlmci.

Okresnými detskými a mládežníckými súťažami chceme iniciovať deti a mládež k zamysleniu sa nad aktuálnymi témami dneška /prevencia kriminality, drogových závislostí, národnej histórie.