Vytlačiť

Seminár na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove

Po vernisáži Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd, Metod program XXII. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb pokračoval odborným seminárom na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Pohľad kresťanstva na islam v čase sv. Cyrila a dnes rozobral doc. Michal Hospodár, PhD. predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach.

Tému Svätého Gorazda vo výtvarnom umení prezentoval PaedDr. Miroslav Holečko, manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície Národného osvetového centra v Bratislave.

Poslúchačmi seminára boli študenti Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta a študenti Cirkevného gymnázia sv. J. Krstiteľa v Trebišove.