Príbehy z Tokaja

pribehyztokaja

 

Srdečne Vás pozývame na krst knihy Príbehy z Tokaja, ktorý sa uskutoční 29. februára 2012 o 17:00   vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach

 

 

pribehyztokaja

 

Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja predstaví knihu povestí a historických príbehov zo slovenského Tokaja 

„Aby Tokaj tokal“ 

(Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja – tlačová správa) - Všetkým milovníkom regionálnych dejín, povestí aj skutočných historických udalostí je určená kniha Príbehy z Tokaja /  Tales from Tokaj,  ktorej verejná prezentácia sa uskutoční v stredu 29. februára o 16,30 hod. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej ulici 48 v Košiciach. Kniha, ktorú vydalo Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, prezentuje Tokaj v dejinnom kontexte ako svetoznámu vinársku oblasť, ale tiež z pohľadu miestnych obyvateľov. Okrem priblíženia významu regiónu a historického vývoja jeho siedmich obcí prináša aj sedem poviedok, ktoré vznikli na základe rozprávania najstarších obyvateľov tohto územia. Čitateľ má možnosť spoznať povesti i skutočné príbehy z čias I. ČSR či obdobia II. svetovej vojny. Publikácia okrem toho uverejňuje aj recepty ľudových jedál, ktoré sú pre túto oblasť typické. 

Autormi diela sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé orechové – Slavomír Szabó, Anna Domaniková, Soňa Jakešová a Jiří Zaťovič. Publikáciu dopĺňajú atmosférické fotografie, ktoré vznikli v rámci tokajského fotografického plenéru usporiadaného Kultúrnym centrom KSK. Kniha Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj je vydaná dvojjazyčne  a vznikla v rámci programu Terra Incognita. Prvýkrát bola predstavená v Bruseli v sídle Európskeho parlamentu v novembri 2011 pri príležitosti prezentácie tokajskej oblasti na Slovensku. 

„Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja, ktorý je súčasťou projektu Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013. Zameriavame sa na podporu zachovania, sprístupnenia a lepšej prezentácie kultúrno-historického dedičstva v Košickom kraji. Vznik knihy Príbehy z Tokaja je jednou z početných aktivít, ktorými chceme priblížiť nielen minulosť, ale najmä bohaté súčasné možnosti poznávania tunajších unikátnych území, pretože majú obrovský potenciál aj v cestovnom ruchu,“ uviedla riaditeľka Kultúrneho centra KSK Ing. Lívia Kratochvílová. 

Pre milovníkov beletrie je publikácia možnosťou začítať sa do poviedok, pre turistov má aj iný rozmer. „Každý z príbehov sa viaže ku konkrétnemu miestu, architektonickej pamiatke či prírodnému výtvoru, ktorý je možno navštíviť aj v súčasnosti. Napríklad na Čiernu horu medzi Čerhovom a Veľkou Tŕňou sa inak pozerá neinformovaný návštevník a  inak človek, ktorý vie, že podľa povesti údajne kopec umelo navŕšili na mieste, odkiaľ sa verilo, že prichádza na svet mor a neskôr tam údajne žili pračudesné zelené hady s magickou mocou. Budeme veľmi radi, ak si tieto v teréne vyhľadané príbehy osvoja aj sprievodcovia v turistickom ruchu, a urobia územie ešte zaujímavejším, aby Tokaj tokal“  povedal na margo diela predseda Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó. 

Verejná prezentácia knihy sa uskutoční za prítomnosti autorov aj obyvateľov Tokaja a bude spojená s dramatizovaným čítaním. 

Kultúrne centrum KSK je kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí Košického samosprávneho kraja. Poskytuje odborno-poradenské a metodické služby všetkým realizátorom kultúrno - osvetovej činnosti a organizuje významné kultúrne a vzdelávacie aktivity so zámerom zachovávať a rozvíjať tradície, podporovať rozvoj talentov, sprístupňovať poznatky i skúsenosti a svoje miesto v jej činnosti má aj edičná, projektová, dokumentačná a popularizačná činnosť a tiež výskum a prieskum. 

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov, ktorí tvoria na základe pamäte ľudu. Vzniku ich diel predchádza vyhľadávanie doposiaľ nepublikovaných povestí, z ktorých sa mnohé ústne tradujú po celé generácie, ale tiež skutočných historických príbehov, a to prevažne vo vidieckom prostredí. „Príbehy z Tokaja / Tales from Tokaj“ je v poradí ich desiatou knihou. 

 

* * * 

Poznámka: Táto tlačová správa je voľným autorským dielom, môžete ju voľne šíriť a uverejňovať; nevzťahuje sa na ňu autorské právo. 

Kontakt: Slavomír Szabó, L.S. Pravé orechové, 0907 913 464 

Weby: KC KSK www.osvetake.sk 

           Program Terra Incognita www.terraincognita.sk 

           L.S. Pravé orechové www.praveorechove.com 

 

Doplňujúce informácie a zaujímavosti:

Tokaj a historické osobnosti - „Vinum regum, rex vinorum“ – čiže „Víno kráľov, kráľ vín“, s takýmito slovami ponúkal tokajské francúzsky kráľ Ľudovít XV. milovanej Madame de Pompadour, keď popri svojich povinnostiach nachádzal čas na to, čo jeho život robilo pekným a príjemným. Zďaleka však nebol prvým objaviteľom neopakovateľnej chute a arómy tokajského skvostu. Už jeho pradedo kráľ Ľudovít XIV. požadoval, aby na stole počas kráľovskej večere nikdy nechýbali tokajské vína a vychutnával ich denne. Tento panovník, nazývaný aj Kráľ Slnko, bol známy ako mimoriadny estét a majiteľ vycibreného vkusu. A kráľovský vkus mal aj pri výbere najlepších vín. 

Ruský cár Peter I., nazývaný Veľký, neostával pozadu. V tokajskom víne videl klenot hodný dostatočnej ochrany. Aby si bol istý, že na jeho stole nebude nikdy chýbať, obchodníkov, ktorí mu ho dovážali, vysielal na Tokaj sprevádzaných početnou eskortou vojakov. V tejto tradícii pokračovala aj ruská cárovná Katarína. 

Neboli to len vladári, ale aj celý zástup vysokých štátnikov, pápežov, spisovateľov, básnikov, hudobných skladateľov, ktorí prijímali čaro darov Tokaja ako súčasť svojho života. Tokajské víno miloval nemecký básnik, humanista a mysliteľ Johann Wolfgang von Goethe, francúzsky filozof a spisovateľ Francois Voltaire,  rakúsky hudobný skladateľ raného romantizmu Franz Peter Schubert, tiež uhorský hudobný skladateľ a klavírny virtuóz Ferencz Liszt. V neposlednom rade to bol aj jeden z najväčších velikánov svetovej hudobnej tvorby Ludwig van Beethoven. Všetci títo muži vedeli, ako vytvoriť diela vstupujúce do dejín umenia. Všetci títo muži sa vedeli aj rozhodnúť pre kvalitné víno. 

Na ilustráciu -  3 zaujímavosti z povestí a skutočných historických príbehov – 

Pašerácky beh – obec Čerhov - v časoch I. ČSR sa niektorí obyvatelia zaoberali pašovaním modrej skalice do Maďarska a odtiaľ pšenice do Československa. Hranicu tu tvorí riečka Roňava. Niektorí z pašerákov tvrdili, že problémy im nerobí len pohraničná stráž, ktorú takmer výlučne tvorili Česi, ale aj záhadné strašidlá, ktoré žili v blízkosti rieky a boli dosť hlučné. 

Strach si na teba siahne – obec Veľká Tŕňa - vznik podzemných pivníc v obci sa datuje do obdobia vpádu Turkov na územie Slovenska v roku 1528. V roku 1567 Malú Tŕňu v rámci osmanskej expanzie napadli a vypálili tureckí spojenci – Krymskí Tatári. Vojenský vpád dal podnet na budovanie tokajských pivníc v tufovom podloží, kde sa pôvodne hĺbili ako podzemné úkryty ľudí a majetku pred lúpežnými vojskami a nájazdmi nepriateľov. Týmto sa pivnice stali aj miestom, kde sa schovávalo tiež víno. Vinári prišli rýchlo na to, že podzemie so stabilnou teplotou (9 až12 stupňov) a vysokou vlhkosťou (okolo 89 až 92 percent) vínu veľmi prospieva. 

Černochovská Xénia– Černochov – počas II. svetovej vojny po oslobodení obce odviedli vojaci Červenej armády všetkých mužov, ktorých v dedine chytili na Gulag. Dedina by dopadla ešte horšie a bola by vydrancovaná, ak by do diania nezasiahla žena menom Xénia, ktorá bola Ruska a sem sa iba presťahovala po I. svetovej vojne. 

 

 

 

 

 

Kto je Online

Práve tu je 250 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com