Vytlačiť

Projekty 2012

Projekty s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projekty s finančnou podporou Ministerstv

  • Chlieb náš každodenný
  • Reštaurátorský výskum štítu Andrássyovského kaštieľa
  • Vytvorenie podmienok pre digitalizáciu múzejných zbierok
  • Renesančný čepiec Sáry Sulyok de Lekcse
  • XV. Divadelný Trebišov – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
  • XX. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tématikou
  • XVIII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
  • Andrássyovci a víno – 7.ročník

 

Projekty s finančnou podporou Nadácie SPP

Projekty s finančnou podporou Nadácie SPP

  • Poklona zemplínskej kráse

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

  • Víno a krasliceTokajské tajomstvá v trebišovskom kaštieli