Vytlačiť

Projekty 2014

Projekty s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projekty s finančnou podporou Ministerstv

  • Chlieb náš každodenný
  • Kamerový zabezpečovací systém - 2.etapa
  • XVII. Divadelný Trebišov – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
  • XXII. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tématikou
  • XX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
  • Andrássyovci a víno – 9.ročník

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

Projekty spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu TERRA INCOGNITA

  • Chlebom a vínom

Projekty spolufinancované Zružením Tokajská vínna cesta v rámci projektu

Projekty s finančnou podporou

  • Tokajské trojkráľové dobrodružstvá
  • Víno a kraslice
  • Chlebom a vínom